Welke persoonsgegevens verwerkt CFO Capabel?

Doordat u gebruikmaakt van de diensten van CFO Capabel en/of omdat u uw gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CFO Capabel verstrekt, kan CFO Capabel de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarvoor gebruikt CFO Capabel mijn gegevens?

CFO Capabel verwerkt uw persoonsgegevens om  telefonisch met u in contact te treden als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CFO Capabel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart CFO Capabel mijn gegevens?

CFO Capabel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt CFO Capabel mijn gegevens met derden?

CFO Capabel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens registreert CFO Capabel van mij tijdens mijn websitebezoek?

Op de website van CFO Capabel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CFO Capabel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens en Google Analytics

CFO Capabel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CFO Capabel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CFO Capabel te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CFO Capabel heeft hier geen invloed op.

CFO Capabel heeft Google geen toestemming gegeven om via CFO Capabel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cfocapabel.nl. CFO Capabel zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligt CFO Capabel mijn gegevens?

CFO Capabel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CFO Capabel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen voor misbruik, of wenst u meer informatie over de beveiliging van door CFO Capabel verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met CFO Capabel op via info@cfocapabel.nl.

CFOCapabel.nl is een website van CFO Capabel. CFO Capabel is als volgt te bereiken:

Vestigings- en Postadres: De Helling 6, 3911 VA  Rhenen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30125838
Telefoon: 085-105 11 95
E-mailadres: info@cfocapabel.nl

Cookies