De voordelen van een Interim CEO

Ontmoet onze capabele CEO’s

Jan-Willem Onink

Adviseur

Ik ben jarenlang actief geweest in de zakelijke dienstverlening. Als bedrijfskundige heb ik mijn ‘bancaire opvoeding’ genoten bij de ING. Hier vervulde ik gedurende 20 jaar diverse directiefuncties vanuit strategisch, commercieel en operationeel perspectief.

Meer informatie

Herman Molenaar

Adviseur

Na mijn accountancy-opleiding ben ik terecht gekomen bij Stork. Daarna heb ik als MD en CFO 14 jaar mee mogen werken aan de groei van Vanderlande.

Meer informatie

Pim de Vries

Partner
 • Branches: productie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening, semipublieke sector (zorg, woningcorporaties en waterleidingbedrijven)
 • Ervaring met: verandermanagement, optimalisatie van financiële processen (ERP), financial control, business control, overnames (en integratie), risicomanagement, rendementsoptimalisatie en financiële strategie
 • Motto: “Met respect voor medewerkers en relaties gericht werken aan een bestendig resultaat voor de lange termijn: duidelijk, transparant en doelmatig.”
Meer informatie

Richard Bot

Partner
 • Branches: MKB-bedrijven en publieke sector, waaronder gemeenten, woningcorporaties, onderwijs, zorg en welzijn
 • Ervaring met: herstructurering, turn-around, bijzonder beheer, juridische procedures, afstemming interne en externe audit, subsidietrajecten, planning- en controlcyclus, vastgoed, samenwerkingsverbanden en fusies
 • Motto: “Organisaties in het MKB en de (semi) publieke sector met een veranderopgave of crisis-situatie meer bedrijfsmatig leren besturen en werken, daar mag je mij voor bellen.”
Meer informatie

Christ van Giersbergen

Partner

Branches: Zakelijke dienstverlening, Telecom, e-business, ICT, automotive, handel,
recruitment
Ervaring met: Professionalising Finance team, opstellen financiële modellen,
business planning, MIS, kpi’s en dashboarding, opstellen jaarrekeningen en
voorbereiden/begeleiden accountantscontrole, strategische heroriëntatie en strategie
implementatie, verkoopklaar maken, financiële herstructurering, turnarounds,
integratie van buy & build, scale-ups, familiebedrijven, stakeholder management.
Motto: “Data als basis voor beslissingen, samenwerken als basis voor executie.”

Meer informatie

Paul Roos

Partner
 • Branches: Energie, Industrie, Bouw, IT, Food, FMCG, handel, 
 • Ervaring met: Strategiebepaling en -uitvoering, scale-ups, inrichten en naar volwassenheid brengen van (financieel) management, projectbeheersing, joint-ventures en samenwerkingsverbanden, risk &compliance. 
 • Motto: “Samen aan een stabiele basis bouwen o.b.v. een klinkende strategie. U ontzorgen voor maximale focus op waar het om draait: kunnen ondernemen met richting en inzicht. Daarmee een gezonde groei en duurzaam rendement borgen.” 
Meer informatie

John van Haaren

Partner
 • Branches: vastgoed, zakelijke dienstverlening, handel, logistiek, productie
 • Ervaring met: herstructurering, integratie en fusie, overnames, nationaal en internationaal ondernemen, rendementsverbetering, fiscaal structureren, business control, cultuurverandering
 • Motto: “Ieder probleem is alleen maar een vraag naar een oplossing.”
Meer informatie

John-Harold Every

Partner
 • Branches: handel, productie, haven en logistiek, dienstverlening, onroerend goed, pensioen
 • Ervaring met: nationaal en internationaal ondernemen, herstructurering, overname, herpositionering, integratie, rendementsverbetering en professionalisering
 • Motto: Mijn hart gaat sneller kloppen van bedrijven in beweging die geconfronteerd worden met uitdagingen op weg naar hun next step.”
Meer informatie

Peter Waterman

Partner
 • Branche: zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, maakindustrie, vastgoed, zorg, woningcorporatie, maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met: strategie bepalen, keuzes maken en operationaliseren. Organisaties veranderen naar continu lerende organisaties. Inrichten financieel management. Integratie na fusie of overname. Groeisprints richting rendement of ieder ander gewenst resultaat.
 • Motto: “Richting geven, ruimte bieden in de uitvoering en resultaat vragen; zo help ik organisaties zichzelf en hun resultaten verbeteren.”
Meer informatie

Klaar Snieders

Partner
 • Branches: zakelijke dienstverlening, vastgoed, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met: statutair besturen van organisaties, realiseren van proces- en rendementsverbeteringen, fusie- en overnametrajecten, relatiemanagement en stakeholdermanagement, shared services
 • Motto: “Overzicht creëren, prioriteren en daarna samen met uw mensen aan de slag om uw organisatiedoelen te realiseren.”
Meer informatie

Weten wat een Capabele CEO voor uw onderneming kan betekenen?

Neem contact op met Dick Tool op 085-105 11 95 voor een vrijblijvende kennismaking van onze diensten. Of vul ons contactformulier in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief