• Branches: vastgoed, zakelijke dienstverlening, handel, logistiek, productie
  • Ervaring met: herstructurering, integratie en fusie, overnames, nationaal en internationaal ondernemen, rendementsverbetering, fiscaal structureren, business control, cultuurverandering
  • Motto: “Ieder probleem is alleen maar een vraag naar een oplossing.”

Management Control is essentieel 

Iedere organisatie wil “in control” zijn. De manier waarop dit het beste vorm kan worden gegeven is situatie afhankelijk en dient te worden bepaald rekening houdend met een veelvoud aan factoren. Ter illustratie zijn bijvoorbeeld te noemen de beschikbare vastlegging van data in systemen, cost-drivers, kritieke succesfactoren en meer zachte elementen zoals de gewenste cultuur en de omgang tussen medewerkers. Management Control is daarmee een aangelegenheid van nadrukkelijk zowel de CEO als de CFO. 

Nog steeds actueel

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat ik mocht afstuderen bij Prof. Dr. C.P. Lewy, de auteur van het boek Management Control Regained. De hierin beschreven theorie en aanpak hebben in de diverse CEO en CFO rollen die ik heb vervuld altijd een rol gespeeld. Het adequaat aansturen van een organisatie gaat alleen als binnen de organisatie men tijdig en volledig kan beschikken over (alleen) de noodzakelijke informatie. Overdaad in rapportages schaadt daarbij overigens wel degelijk; niet alleen in kosten maar het beïnvloedt ook de cultuur. 

Voor ieder type organisatie

Als algemeen of financieel directeur ben ik werkzaam geweest in een groot aantal verschillende organisaties. Uiteindelijk vertonen deze, ongeacht het product of de dienst, allen een vergelijkbare samenhang in afdelingen, functies en de consequenties daarvan in het management, de control en de aansturing. Ik ben daarbij er bovendien steeds meer van overtuigd geraakt dat juist een brede ervaring en achtergrond in meerdere sectoren van extra toegevoegde waarde is voor de opdracht die ik bij een specifiek bedrijf vervul. 

Wilt u weten wat ik concreet voor uw bedrijf of vraagstuk kan betekenen? Neem gerust contact met mij op!

Contact

John van Haaren
E: John.van.haaren@cfocapabel.nl
M: 06- 27 22 93 95
L: LinkedIn

Terug naar partneroverzicht

Contact